Floor Margarita Cornelisse

Archives Dagvoorzitters

Variërend van innovatie-, veranderingstraject tot beleidsvraagstuk, valt het mobiliseren van groepen mensen (met behoud van een ieders authenticiteit) tot een collectief doel steevast onder mijn verantwoordelijkheid.

Neem contact op

Mijn werkwijze

Als dagvoorzitter dien ik de gebieden cultuur, journalistiek, inclusiviteit, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en architectuur. Het begrijpelijk maken van complexe vraagstukken voor een breed publiek op (inter)nationale conferenties is een van mijn skills.

Met een rugzak, in technisch voorzitterschap, debat en socratische gesprekstechniek of werken met modellen zoals TA, MBTI, Insights+DISC of Belbin, ondersteun ik in dat verlengde organisaties in transitie. O.a. rijksoverheid (rijksbrede communicatie), gemeente (Rotterdams Raadscafé deliberatieve democratie), profitsector (Roche), vakbond (NVJ) en non-profit (Amateur Cities).

Onderwerpen

 • Duurzaamheid (energietransitie e.d.)
 • Diversiteit en inclusie
 • Kunst en cultuur
 • Architectuur en stedelijke ontwikkeling

Eigenschappen

 • Politiek sensitief
 • Sterk analytisch vermogen
 • Scherp op tijd en doel

Talen

 • Moedertaal Nederlands
 • Vloeiend British English in taal en geschrift

Archives Dagvoorzitters

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Meer informatie over mij kun je op Linkedin vinden.

06 - 5537 6377f.m.cornelisse@gmail.com

Suzan Vink

Archives Dagvoorzitters

Een energieke en bevlogen dagvoorzitter, presentator, facilitator en trainer, die met haar toegankelijke houding zorgt voor een gastvrije en ontspannen setting op het podium, aan tafel en in de zaal. Met aandacht voor groepsdynamica en gelijkwaardige interactie tussen alle betrokkenen.

Neem contact op

Dagvoorzitter, presentator, facilitator en trainer

Bijzondere aandacht voor gewone interactie, zo laat Suzan sprekers schitteren en gasten stralen. Ze garandeert creativiteit. Opdrachtgevers typeren haar als een energiek persoon met een natuurlijke en hartelijke stijl van presenteren, interviewen en modereren. Ze doorbreekt traditionele interactiepatronen, benut de groepsintelligentie van de gasten en vindt evenredige en gelijkwaardige interactie tussen alle betrokkenen belangrijk.

Als kind vond ze het al leuk om op het podium te staan en mensen het naar hun zin te maken. De intrinsieke motivatie om andere mensen te laten floreren in wat ze doen en waar ze zijn heeft zij meegenomen in haar dagelijkse werk als dagvoorzitter, facilitator, trainer en presentator. In de voorbereiding van een bijeenkomst bijt ze zich vast in het onderwerp en prikkelt ze je graag om evenredige en gelijkwaardige interactievormen en moderne manieren van kennisoverdracht in te zetten. Alles om de gasten een waardevolle bijeenkomst te bieden. Door haar werkervaring in het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs vindt ze makkelijk haar weg in uiteenlopende thema’s en kent ze het belang van het versterken van netwerken. Een (online) kennismaking en intakegesprek met sprekers en andere sleutelpersonen vindt ze belangrijk, zodat ze tijdens het event weet hoe ze hen kan laten schitteren. Door haar grondige voorbereiding is ze in de uitvoering des te flexibeler. Grote en kleine groepen, podium, studio, zaal of green screen, Suzan haalt overal het maximale uit en geniet er met volle teugen van.

Onderwerpen

 • Zakelijke bijeenkomsten (behalve politiek)
 • Feestelijke events
 • Teambuilding, Inspiratiesessies
 • Trainingen
 • Online en live

Eigenschappen

 • Motiverend
 • Verbindend
 • Improviserend
 • Toegewijd

Talen

 • Nederlands

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • BMW
 • Ortec Finance
 • Coca-Cola
 • ABN AMRO
 • AON
 • Bosch
 • SEN MVS
 • Facto
 • NVGA
 • Monuta
 • Snip Snap on Social

Referenties

Suzan praatte op heel natuurlijke en toegankelijke wijze onze online eindejaarsbijeenkomst aan elkaar met soepele overgangen in het gevarieerde programma. Ze had een hele gedegen en prettige voorbereiding waarbij ze uitgebreid vragen stelde en echt geïnteresseerd was in onze organisatie. Dat leidde er toe dat ze inhoudelijke vragen stelde en daarmee het programma verrijkte. Ik zou haar zonder twijfel opnieuw inhuren en aanraden aan andere organisaties

TU Delft, CRE, online eindejaarsbijeenkomst 2020

Suzan is meer dan een dagvoorzitter. Ze ontzorgde ons en dacht actief mee bij uitdagingen die ontstonden aangaande de organisatie van onze volledig digitale Corporatiedag. Dankzij haar bijdrage in ieder opzicht, is het een succes geworden. Echt een meerwaarde voor het hele project

Ortec Finance, online Corporatiedag 2021

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Wil je het in je bijeenkomst net even anders dan anders? Bel me en ik vertel je hoe we dat samen kunnen realiseren.

06 41797101welkom@suzanvink.nl

Minchenu Maduro

Archives Dagvoorzitters

Minchenu Maduro ontwapent waar de hakken in het zand staan en doet stof opwaaien waar stilstand heerst. Ze is zowel live als online te boeken als dagvoorzitter. Ze weet mensen te inspireren om in beweging te komen en hun grenzen te verleggen. Door haar kennis als pedagoog en didacticus raakt ze de juiste snaar op een event.

Neem contact op

This is a heading

Ik ben een energieke dagvoorzitter, die een brug slaat tussen hoofd en hart en iedereen in beweging krijgt. Door mijn kennis als pedagoog, didacticus en dramadocent voel ik de zaal goed aan. Ik ben doortastend in het stellen van vragen. Voor mij is een event geslaagd als een ieder iets heeft geleerd en dat we op zo’n manier de wereld net iets mooier maken.

Elke keer als ik weer word gevraagd als dagvoorzitter is het een feest. Mijn doel is om de uitwisseling echt op gang te brengen en dat het geheel sprankelt. Ik overzie snel hoe het publiek is opgebouwd en speel in op wat er leeft.

Tijdens de voorbereiding van het event breng ik inspirerende werkvormen naar voren, die verassen en het event naar een hoger niveau tillen.

Samen met de bezoekers realiseer ik een sfeer waarin openheid en respect een stevige, veilige basis vormen om met en van elkaar te leren. Ik schuw de confrontatie niet, maar zorg ook voor de psychologische veiligheid.

Als je echt het verschil wil maken met jouw event, ben je bij mij op het juiste adres.

Onderwerpen

 • Gedragsverandering
 • Onderwijs
 • Diversiteit & Inclusie
 • Inspiratiesessies
 • Leerprocessen

Eigenschappen

 • Scherp
 • Humor
 • Warm
 • Energiek
 • Enthousiasmerend

Talen

 • Nederlands

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • TedX
 • Alle ministeries
 • Erasmus Universiteit
 • VNG
 • A&O fonds gemeenten
 • Schoolbesturen
 • RVO

Referenties

“De energie van Minchenu spat er vanaf. Met veel energie weet zij het publiek enthousiast te krijgen en je merkt dat ze haarfijn doorheeft wat er gebeurt op het podium en er omheen. Ze stelt de juiste vragen en betrekt en enthousiasmeert het publiek. Complimenten!”

Sjoerd Meskers, ABN AMRO

“Minchenu is een positief, krachtig en open persoon. Haar authentieke persoonlijkheid is ontwapenend. Ze is daarnaast een kei in wat ze doet. Op communicatief en sociaal is ze ‘geniaal’ vaardig wat erg leerzaam is. Ik heb dit allemaal mogen ervaren en kan iedereen aanraden een samenwerking met Minchenu aan te gaan.”

Paul Guds. Gemeente Amsterdam

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Wees een origineel exemplaar van jezelf in plaats van de kopie van een ander.

info@minchenu.nl

Youetta Visser

Archives Dagvoorzitters

Interactieve programmamaker en presentator voor inhoudelijke kennismeetings en netwerkbijeenkomsten met maatschappelijk belang.

Neem contact op

Kennis, transities en maatschappelijke samenwerking

Youetta Visser is ervaren wetenschappelijk onderzoeksleider, maatschappelijke projectleider en cabaretier: inhoud en vorm. Een snelle denker met humor die in samenwerking verrassend interactieve bijeenkomsten in elkaar zet en presenteert, vooral in de non-profit sector. Zij heeft de tools in handen om mensen op inhoud te verbinden, in beweging te zetten en richting te geven.

Start je een project of een netwerk, maar weet je niet waar te beginnen? Valt een project stil of stokt de toeloop naar jouw initiatief? Wil je beleid in samenspraak ontwikkelen? Of een samenwerking van onderzoekers met impact? Dan ben je hier aan het goede adres.

Youetta heeft een unieke combinatie van ervaring in beleid, kennis van onderzoek en samenwerking met maatschappelijke partijen. Ze snapt waarop deelnemers aanhaken en wat mogelijke vervolgstappen zijn en geeft de instrumenten om volgende stappen te zetten. Waar het kan voegt ze kunst toe, zodat we niet alleen denken, maar ook onze verbeelding gebruiken.

Onderwerpen

 • Transities
 • Duurzaamheid
 • Wetenschap
 • Anti-discriminatie
 • Landschap

Eigenschappen

 • Inhoudelijk
 • Enthousiasmerend
 • Creatief
 • Interactief
 • Maatschappelijk betrokken

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • NWO maatschappelijke wetenschapsagenda: herbruikbare Plastics
 • Onderzoeksgroep Global Challenges Universiteit Utrecht
 • Netwerk natuurlijke reststromen provincie Zuid-Holland
 • Nieuwe Hollandsche Waterlinie/Erfgoed Gelderland
 • Voedsel van dichtbij/Standslandbouw NL & rvo
Contact met

Archives Dagvoorzitters

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.

06-33797101youetta@yfactor.nl

Suzanne Bollen

Archives Dagvoorzitters

Deelnemers die zich gehoord voelen en een opgetogen opdrachtgever zijn mijn doel. Daarom denk ik graag mee in de aanloop naar het evenement. Van congres tot energiek debat: door mijn oprechte interesse is het publiek op zijn gemak en blijft het betrokken.

Neem contact op

Aandachtig, bruisend en scherp

Graag vervul ik voorafgaand aan de bijeenkomst een rol als meeting designer. Wat heb je als opdrachtgever voor ogen, wie zitten er in de zaal? Hoe kunnen we ze betrekken bij de thematiek en hoe hoop je dat ze naar buiten gaan? En welke (online) vorm past daarbij? Omdat ik dóórvraag, wordt de behoefte van de opdrachtgever zonneklaar.

Doortastend als ik ben bereid ik me tot in de puntjes voor. Dus bel ik alle sprekers (eventueel train ik ze) zodat ze tijdens het evenement goed uit de verf komen. Dat is belangrijk voor de interactie met die sprekers en zéker voor het publiek.

Of het nu gaat om een boardroomsessie, intense participatie-avond of dilemmagesprek: ik leid het van harte. Door aandachtig luisteren en kijken hou ik in het oog dat ook introverte aanwezigen hun observaties kunnen delen.

En als het net wat anders loopt dan gepland, dan improviseer ik makkelijk. Met een open houding en ruimte voor humor werk ik tijdig naar het einddoel.

Onderwerpen

 • Bedrijfsleven
 • Onderwijs
 • Gemeente
 • Politiek
 • Psychologie

Eigenschappen

 • Open
 • Nieuwsgierig
 • Humorvol
 • Helder

Talen

 • Nederlands
 • Engels

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat
 • Nationale Politie
 • Pensioenfonds Metaal & Techniek
 • Tilburg University
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Referenties

“Suzanne is deskundig, vindingrijk en bruisend. Ze stemt met alle sprekers af en geeft waardevol advies voor een impactvol evenement.”

Jeanne Driessens, Rabobank Nederland

“Suzanne zat complexe gemeenteraadsvergaderingen voor. Dat deed ze kundig, doordacht en authentiek, waardoor gebeurde wat de bedoeling was.”

David Jimmink, gemeente Houten

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Wil je graag meer informatie of samenwerken? Bel me, stuur een mailtje of bezoek www.suzannebollen.nl

06-57981905info@suzannebollen.nl

Stefan Wijers

Archives Dagvoorzitters

Stefan Wijers (Amsterdam, 1967) is een veelzijdig en veelgevraagd dagvoorzitter, gespreksleider en moderator met een achtergrond in politiek, telecom en media. Naar volle tevredenheid van een hele reeks opdrachtgevers leidde hij inmiddels een breed scala aan symposia en bijeenkomsten.

Neem contact op

Winnaar Award ‘Beste dagvoorzitterschap’

Stefan rommelt, roert, agiteert, koestert en sust. Hij zoekt altijd naar de juiste sfeer om te brainstormen of te discussiëren. Hij heeft het lef kwetsbaar te zijn en zo anderen te verleiden zich open te stellen voor een echt gesprek. Hij durft grenzen op te zoeken, in de gezamenlijke zoektocht naar de kern van de zaak.

Stefan Wijers (1967) is een veelzijdig en veelgevraagd dagvoorzitter. Naar volle tevredenheid leidde hij inmiddels een breed scala aan bijeenkomsten.

Door lef, humor en goede voorbereiding creëert hij de juiste stemming om te brainstormen of te discussiëren; ook met een zaal vol mensen. Hij houdt de spanning erin en gaat op zoek naar de kern van de zaak. Het is een gangmaker die de tongen los maakt.

Stefan studeerde rechten in Leiden, werkte voor D66 in de Tweede Kamer, deed etherfrequentielobby voor Radio Noordzee en was communicatieadviseur bij telecomwaakhond OPTA. Winnaar ‘Beste dagvoorzitterschap 2013’.

Onderwerpen

 • Zorginnovatie
 • Wetgeving en recht
 • Pensioen

Eigenschappen

 • Energiek
 • Nieuwsgierig
 • Toegewijd

Talen

 • Nederlands
 • Engels

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • De Rechtspraak
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Het Comité van Graanhandelaren
 • VNO-NCW
 • Nederlandse Vereniging van Banken

Referenties

“Ja, daar stond ik dan, en jij vroeg naar zaken die dicht bij mij kwamen en waarover sommige collega’s vandaag kwamen zeggen dat ze het moedig vonden erover te spreken. En dat nu was bij uitstek niet het geval, het kostte geen moeite en het was niet ongemakkelijk, omdat er in de zaal een sfeer van openheid en vertrouwen heerste, een sfeer die jij weet te creëren. Dat heb ik met bewondering geconstateerd.”

Willem van Schendel, oud-raadsheer en vicepresident, Hoge Raad

Contact met

Archives Dagvoorzitters

06-43974343info@stefanwijers.nl

Robert Daverschot

Archives Dagvoorzitters

Met een prettige kalmte vertrouwen gasten hem al snel hun verhaal toe. Het publiek, live of online, wordt at all times betrokken. Met een achtergrond als hotelmanager en met zijn redactie-ervaring bij een TV talkshow, helpt hij graag jouw boodschap slim en plezierig over de bühne te krijgen!

Neem contact op

Van Dalai Lama tot nierspecialist…

Van een diepteinterview met de Dalai Lama tot een medisch-ethische paneldiscussie met nierspecialisten: met zijn jarenlange ervaring als dagvoorzitter en online moderator, denkt Robert graag al in een vroeg stadium met je mee. En juist dat voorwerk wordt vaak gewaardeerd: immers, vaak organiseer je niet elke dag een belangrijk event…

Robert werkte zeven jaar voor een eventcommunicatiebureau. Van daaruit begeleidde hij tal van klanten met de inhoudelijke opzet van hun events. Zijn overige werkervaring in de hospitality industry, maken dat hij niet alleen graag op inhoud meedenkt, maar ook een scherp gevoel heeft voor vorm.

Robert werkt als generalist en bijt zich graag vast in ieder nieuw thema. Vanuit een studio of vanaf een podium, met autocue of snel improviseren, in het Nederlands of vloeiend Engels: hij weet met zijn vlieguren makkelijk te schakelen. Als speaker coach helpt hij je bovendien graag een heldere storyline uit te denken.

Een interview dat hem erg is bijgebleven? Een gesprek met theatermaakster Adelheid Roosen over de zorg voor haar demente moeder.

Onderwerpen

 • Bedrijfscultuur
 • Toerisme & Hospitality
 • Duurzaamheid
 • Diversiteit
 • Arbeidsmobiliteit

Eigenschappen

 • Sterke voorbereiding
 • Prettige kalmte
 • Camera presence
 • Publiek-georiënteerd

Talen

 • Nederlands
 • Engels (vloeiend)

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • KLM
 • Achmea
 • Leger Des Heils
 • Marktplaats.nl
 • Algemene Rekenkamer

Referenties

“Robert Daverschot faciliteerde de jaarlijkse KLM Controllers Dag en droeg echt bij aan een verbeterde interactie met het publiek. Daarnaast is Robert een ervaren gespreksleider, zeer bedreven in het interviewen van mensen.”

Erik Swelheim, CFO bij KLM

“Robert, wat deed je die lastige gesprekken weer goed. Het lukte om ondanks het zware thema mensen zich ontspannen te laten voelen en in een echt prettige sfeer in gesprek te gaan.”

Elly van Wenum, CDA bestuurder bij Gemeente Dordrecht


Rick van der Kleij

Archives Dagvoorzitters

Door de Nederlandse congresbranche uitgeroepen tot ‘Meest Talentvolle Dagvoorzitter van het Jaar’. Werkt al sinds 2008 als dagvoorzitter / gespreksleider van honderden interactieve bijeenkomsten zoals politieke debatten en stakeholderdialogen. Brengt overal focus, vaart en verdieping.

Neem contact op

Soepel als het kan, scherp als het moet.

Rick daagt mensen uit om verder te denken dan hun eerste ingeving. Afgestudeerd als bedrijfskundige en filosoof brengt hij graag publieke en private belangen samen. Graag zoekt hij de aannames, argumenten en dilemma’s achter standpunten. Daartoe luistert hij aandachtig, vat complexe verhalen kernachtig samen en helpt de deelnemers dan scherp doorvragen. Bescheiden, maar doortastend voert hij de deelnemers naar nieuwe inzichten.

Zo maakt hij van elke bijeenkomst een open strijd tussen ideeën, in plaats van tussen mensen. Daarbij schat hij steeds in wanneer het nuttig is om debat tussen mensen te stimuleren, en wanneer juist andere gespreksvormen deelnemers met elkaar kunnen verbinden. Hij denkt dan ook graag strategisch mee met organisatoren, om hun doelen te bereiken en deelnemers daarbij te betrekken. Zo maakt Rick sessies overal interactief, online en offline, van Achtkarspelen tot Zoetermeer en van Saoedi-Arabië tot Zwitserland.

Onderwerpen

 • Politiek, van nationaal tot internationaal
 • Economie
 • Filosofie
 • Duurzaam ondernemen
 • Voeding

Eigenschappen

 • Betrokken
 • Inventief
 • Doortastend
 • Ruimdenkend

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans (passief)
 • Afghaans (elementair)

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • Alle ministeries
 • Alliantie verduurzaming voedsel
 • Accountancy Europe
 • DSM
 • Rotterdam School of Management, Erasmus University

Referenties

“Rick is in staat om ‘de pakken’ en ‘de gympen’ met elkaar te verbinden. Een bijzondere kwaliteit voor innovatieve bijeenkomsten binnen traditionele organisaties. Een eigentijdse dagvoorzitter met een prettige X-factor!”

Marieke Hermans, NPO

“Rick trad op zoals ik hem ken: origineel, scherpzinnig en met verve!”

Mike van der Vijver, MindMeeting

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Wil je contact? Mooi, ik ook.
Meer informatie vind je op www.rickvanderkleij.com

06-42375555info@rickvanderkleij.nl

Renske Keur

Archives Dagvoorzitters

Of het nu gaat om een congres voor bestuurders van woningbouwcorporaties, een bijeenkomst met bewoners over bomen of een stadsgesprek over de Omgevingsvisie. Je wilt graag resultaat: een duidelijke vervolgstap, voldoende draagvlak of juist inspiratie. Daar kan Renske Keur bij helpen.

Neem contact op

Dagvoorzitter

Renske denkt graag met je mee over een aantrekkelijk programma. Een goede opzet bepaalt immers voor een belangrijk deel de sfeer en het resultaat. Tijdens de bijeenkomst geef zij het publiek in de zaal een stem, ook diegenen die misschien iets minder snel op de voorgrond treden. ‘Het bespreken van serieuze zaken op een luchtige manier is mijn kracht. Daarbij vind ik het belangrijk om een open sfeer te creëren waarin iedereen tot zijn recht komt. Aan het einde van de bijeenkomst zorg ik dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Onderwerpen

 • Burgerparticipatie
 • Lokale democratie
 • Omgevingsvisie
 • Woningbouw
 • Leefomgeving

Eigenschappen

 • Enthousiasmerend
 • Helder
 • Humor

Talen

 • Nederlands

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • Gemeente Amsterdam
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Beverwijk
 • Nederlandse Vereniging Bestuurders woningcorporaties
 • Gemeente Diemen

Referenties

“Renske heeft als onafhankelijk gespreksleider ervoor gezorgd dat een belangrijk en beladen onderwerp op goede manier werd besproken, waarbij iedereen aan bod kwam en zich gehoord voelde, dat ideeën opborrelden en gedeeld werden. Ik kan haar aanbevelen!”

Nina Huygen, Ministerie van Justitie en Veiligheid (interim manager ABD-interim)

“Renske heeft op een prettige wijze inmiddels meerdere bijeenkomsten met bewoners en bedrijven begeleid voor het Zeeburgereiland. Ze is erg zorgvuldig in de voorbereiding en precies op de tijd. Een goede facilitator die ik van harte aanbeveel.”

Ingrid van Leeningen, projectmanager gemeente Amsterdam

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Neem op tijd contact met mij op. Dan heeft u niet alleen een professionele dagvoorzitter tijden uw bijeenkomst maar ook iemand die met u meedenkt over een interessant programma voor uw doelgroep.

06-55863321info@renskekeur.nl

Nathan de Groot

Archives Dagvoorzitters

Nathan schakelt soepel tussen stijlen; wisselt lichte gesprekken af met stevige inhoudelijke argumentaties. Zijn achtergrond in zowel debatteren als improvisatietheatermaakt hem een flexibele gespreksleider die op een open, rustige en toegankelijke manier gesprekken voert.

Neem contact op

Onbevangen gesprek

Met een werkvorm, vraag of kwinkslag weet Nathan een ontspannen sfeer te creëren waarin het gesprek onbevangen kan worden gevoerd en deelnemers als vanzelf worden verleid om actief mee te doen.

Hij luistert goed en is zo het cement dat verschillende onderdelen van een bijeenkomst met elkaar verbindt tot een stevig geheel.
Met energie, scherpe interactie en creativiteit maakt Nathan het verschil en houdt hij iedereen bij de les. Hij staat garant voor behaalde doelstellingen.

Onderwerpen

 • Duurzaamheid
 • Samenwerken
 • Strategiesessies
 • Inspiratiesessies
 • Kennisconferenties

Eigenschappen

 • Scherp
 • Positief
 • Open

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Deutsch (einigermaßen)
 • Afrikaans (’n bietjie)

Archives Dagvoorzitters

Opdrachtgevers/evenementen

 • Openbaar Ministerie
 • Rijkswaterstaat
 • Dutch Design Week
 • Gemeente Amsterdam
 • Tilburg University

Referenties

“Nathan vervult zijn rol als moderator met veel elan. Hij verdiept zich op voorhand zodanig in de materie dat hij in staat is om positief kritisch door te vragen. Dat alles overgiet hij met een laagje humor en lichtheid. Een gouden combinatie!”

Martijn Paulen, Dutch Design Week

“Met Nathan als presentator werd onze prijsuitreiking een werkelijk feestelijke bijeenkomst. Door een gedegen voorbereiding wist hij de accenten op precies de juiste momenten te leggen. Door het publiek op verschillende manieren te activeren wist hij er voor iedereen een memorabele avond van te maken.”

Michiel van Raaij, hoofdredacteur Architectenweb

Contact met

Archives Dagvoorzitters

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw bijeenkomst? Neem direct contact op via onderstaande gegevens.

06 36173203info@nathandegroot.com