JaapJan Berg

Gedreven door een brede, journalistieke nieuwsgierigheid en vakinhoudelijke kennis streeft JaapJan voortdurend naar een passende en doeltreffende invulling, vorm, sfeer en juiste (bege)leiding van een debat, discussie of interview.

Neem contact op

Dagvoorzitter, moderator, journalist

JaapJan Berg voelt zich thuis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en -ordening, architectuur, landschap, design en cultureel beleid. Op deze terreinen heeft hij ruime ervaring, visie en vakinhoudelijke kennis opgebouwd. Die kennis en kwaliteiten worden ingezet om - samen met opdrachtgevers, sprekers en publiek - tot een zo hoogwaardig én scherpzinnig mogelijke content te komen.

Het werken als dagvoorzitter, moderator, journalist of onderzoeker heeft een opvallende gelijkenis: kritische nieuwsgierigheid. Daarom voelt het combineren van deze werkzaamheden voor mij heel vanzelfsprekend. Ongeacht of het een discussie over een duurzame toekomst voor Nederland, een podcast over lokale ruimtelijke kwaliteit of een interview met verontruste burgers over hun leefomgeving betreft. Steeds is het doel om ruimte te geven aan visies, argumenten te horen én bij te dragen aan een dialoog. Zo ontstaat immers inzicht, transparantie en ontwikkeling.

JaapJan Berg werkt in opdracht of vanuit eigen initiatief. Als dagvoorzitter en moderator werkt hij voor zowel de rijksoverheid, regionale en lokale overheden, stichtingen, culturele instellingen en bedrijven, zoals projectontwikkelaars en architectenbureaus.

Als journalist en publicist schrijft hij op regelmatige basis voor toonaangevende magazines en websites op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening. Berg is tevens als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem en Groningen

Onderwerpen

 • Ruimtelijke ordening en -kwaliteit
 • Architectuur
 • Landschap
 • Cultureel beleid
 • Cultuur en design

Eigenschappen

 • Nieuwsgierig
 • Kritisch
 • Onderzoekend
 • Enthousiast

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits

"De onderste steen is doorgaans slechts een begin"

JaapJan Berg

Opdrachtgevers/evenementen

 • Rijksoverheid, regionale en lokale overheden
 • Stichtingen en culturele instellingen
 • Bedrijven, zoals projectontwikkelaars en architectenbureaus

Referenties

‘De eerste sessie ‘Wederombouw in naoorlogse wijken’ startte met een presentatie over het Brabantse VRO-project ‘Blinde vlekken? Woonkansen!’. Vervolgens gingen de aanwezigen onder leiding van JaapJan Berg (Bergplaats) in gesprek over één van de grootste opgaven waar Brabant voor staat: de transformatie van de naoorlogse wijken.’

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ‘Ontwerpkracht voor de grote verbouwing van Brabant’

‘Projectleider JaapJan Berg [vindt] dat cultuur een toenemende rol speelt bij stedelijke vernieuwingen wanneer betrokkenheid van de buurt een issue is. (…) Iedere ontwerper heeft binnen dat kader een eigen opgave meegekregen. Het resultaat is dan ook niet één antwoord op een gestelde vraag maar een pallet van ideeën voor de Indische buurt.’

Iwan Hameleers, ‘Buurtbewoners, participeer!’, Archined.nl

‘Moderator JaapJan Berg legt in zijn introductie de nadruk op het vraagteken. Waarom eigenlijk al die aandacht voor Team 10? Waarom nú? Hij formuleert een reeks mogelijke antwoorden: de hipheid van de seventies, de actualiteit van de grootstedelijke problematiek, het sociaal engagement van leden van Team 10, hun status van antihelden die voortdurend de positie van de architect ter discussie stelden, en misschien vormden zij wel het laatste ware discussieplatform?’

Stan van der Maas, ‘Learning from Team 10?’, Archined.nl

‘Dus ging het gesprek tijdens de presentatie (…) over de vraag wat er mis was met de Nederlandse architectuur en trachten zowel Ibelings als gespreksleider JaapJan Berg de deelnemers – behalve Hans Ibelings: Adriaan Geuze, Ruud Brouwers, Karin Laglas en Felix Claus, tot een kritisch debat aan te sporen. De gespreksleider probeerde de deelnemers tijdens zijn inleiding zelfs tot een manifest te verleiden.’

Piet Vollaard, ‘Overvloed en onbehagen’, Archined.nl